MENU

You are here

Vietnamese Drop-In (Cancelled)

In order to respond to the COVID-19 pandemic, we have cancelled all group sessions until further notice.  


Buổi gặp mặt hàng tuần vào ngày thứ Sáu từ 1:00 giờ đến 3:30 chiều để trao đổi kiến thức và học hỏi lẫn nhau. Xin liên lạc với  Cô Thu (Karen) hoặc Cô Tâm số điện thoại 613-238-8210.

Category: